o firmie
 
system komórkowy
 
» zastosowania
 
» projekty
 
» przykłady
 
» galeria
 
» certyfikaty
    » pliki do pobrania
 
geosyntetyki
    » bentomat
    » bentomat PM
    » geomembrany
    » geowłóknina
    » geotkaniny
     
 
 
 
 
kontakt
 
e-mail
     
 
  Nasi partnerzy
  Rozenblat
 
  Cetco
 
   
 

 

 

 
BentomatR PM

Maty bentonitowe BENTOMAT stanowia typowy material hydroizolacyjny, przy wykorzystaniu którego wykonuje sie uszczelnienia budowli ziemnych, w tym skladowisk odpadów.

CETCO Poland wprowadza nowy typ maty: BENTOMAT Protection Mat (PM), dzieki czemu zakres stosowania mat bentonitowych w budownictwie ziemnym ulega znacznemu rozszerzeniu.

Bentomat PM to mata zalecana jako ochrona membran izolacyjnych (np. PEHD), stanowiacych uszczelnienie np. dna skladowiska. Obecnie standardowo do ochrony membrany uzywa sie geosyntetyków iglowanych.

BENTOMAT PM stanowi doskonala ochrone geomembran przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dodatkowy element uszczelniajacy. W przypadku wlasciwego wykonania, uklad BENTOMAT PM - geomembrana wykazuje dzialanie zespolone. Polega ono na m. in. doszczelnieniu ewentualnych miejsc perforacji membrany przez peczniejacy bentonit.
W zaleznosci od obciazenia oddzialywujacego na mate wyróznia sie nastepujace odmiany BENTOMATU PM:

 • BENTOMAT PM 600,
 • BENTOMAT PM 1200,
 • BENTOMAT PM 1800,
 • BENTOMAT PM 2400.

Liczba wystepujaca w nazwie maty okresla maksymalne obciazenie maty w kN/m 2 .
Zastosowanie BENTOMATU PM jest atrakcyjne takze pod wzgledem ekonomicznym.

Opis produktu

BENTOMAT PM standardowo powstaje z zespolenia trzech komponentów: warstwy granulatu bentonitowego CETCO, umieszczonego miedzy tkanina i włóknina polipropylenowa. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia opatentowany proces igłowania, polegający na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga sie wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu.

Zastosowanie geosyntetyków o podwyższonej parametrach technicznych znacznie podnosi wytrzymałość maty bentonitowej na przebicie.

BENTOMAT PM znajduje zastosowanie głównie w realizacjach składowisk odpadów: nowobudowanych, modernizowanych i rekultywowanych.

Zastosowania

 • Ochrona izolacji z membran polimerowych (głównie składowiska odpadów).
 • Uszczelnianie budowli ziemnych (walów przeciwpowodziowych, elementów składowisk odpadów, zapór ziemnych, obiektów komunikacyjnych, obiektów magazynowych substancji ropopochodnych i innych.

Zalety

 • Podwyższona wytrzymałość na przebicie.
 • Podwyższone parametry mechaniczne.
 • BENTOMAT PM ma właściwości samouszczelniające.
 • Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum.
 • Materiał ma nieograniczona w czasie skuteczność.
 • Instalacja może się odbywać praktycznie w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrów.
 • Instalacja jest prosta i szybka.

Certyfikaty

Produkt znakowany oznaczeniem CE zgodnie z Certyfikatem ZKP 1488-CPD-0030.

 

 
 
Copyright © 2008 Linia